23 december 2022

Beste repairvrienden, 

De ene persoon is het praktisch weer vergeten. De ander weet het nog goed. In januari 2022 zat Nederland door de pandemie nog praktisch op slot en kon er niet gerepareerd worden. Nu, elf maanden later, weten steeds meer mensen ons weer te vinden en komen we vaak handen te kort om iedereen te helpen. Onderstaande plaatjes laten mooi zien hoe Repair Café Delft in 2022, na de moeizame jaren 2020 en 2021, stap voor stap het aantal bezoekers weer ziet toenemen tot het niveau van vóór Corona.

In maart 2020 moest de locatie Delfshove bij Pieter van Foreest sluiten en kort daarna die bij het Science Centre. De heropening in de zomer van 2020 was van korte duur. Dankzij de mogelijkheid van online aanmelding kon tijdens de lange onderbreking in de corona-winter van 2020-2021 door een aantal reparateurs thuis doorgewerkt worden. Vanaf juni 2021 gingen we voor 7 maanden weer voorzichtig open en na nog eens een korte lockdown in januari 2022 repareren we tegenwoordig op drie locaties.

In de warmere maanden zijn we open bij Stichting Stunt en vanaf oktober dit jaar kunnen we weer terecht op de locatie Delfshove. In maart namen we, na 10 jaar en met pijn in het hart, afscheid van de locatie van het Science Centre aan de Mijnbouwstraat. Vanaf augustus zijn we iedere eerste en derde zaterdag van de maand open op de nieuwe locatie van het Science Centre, in “De Bouwcampus” aan de Van der Burghweg 1, gebouw 26.

In onze online reparatie-monitor zijn vanaf 2017 zo’n 5000 reparaties vastgelegd. Voor de liefhebbers van meer cijfers en inzichten over wat er zoal wordt aangeboden verwijzen we naar de bijlage Repair Café Delft 2012 – 2022. In 2022 werden er weer meer dan 800 reparaties ter hand genomen. Veel bezoekers uitten hun dankbaarheid daarvoor. Bij deze een groot dankjewel en applaus voor ons geweldige team van vrijwilligers!

Met de toegenomen belangstelling afgelopen maanden, en met twee reparatie-bijeenkomsten per maand op twee locaties, zijn we in de zomer begonnen nieuwe reparateurs te zoeken. We zijn superblij dat dit jaar maar liefst tien nieuwe deskundige vrijwilligers zich hebben aangemeld. Bij deze heten we nog eens een hartelijk welkom aan Amin, Bart Jan, Conny, Jaap, Jan v/d L, Joan, Karel, Michael, Robert P. en Sjors. Fijn dat jullie ons team zijn komen versterken! Met veel plezier melden we ook dat Marjan in oktober is toegetreden tot het bestuur. Ze gaat ons helpen met de PR. 

Onderaan dit bericht een beeldverslag van fotograaf Martin Waalboer van de reparatie-bijeenkomst op 5 november op de locaties Science Center en Delfshove. 

Financieel was het ook een goed jaar voor ons Repair Café. De vrijwillige bijdrage steeg naar zo’n € 4,70 per bezoeker en met de Rabo Clubsupport actie haalde we nog eens € 600 op. Dit stelde ons in staat weer de nodige nieuwe gereedschappen en onderdelen aan te schaffen en alle vrijwilligers te trakteren op een aardige kerstattentie. Onlangs kochten we twee MK-328 componententesters. 

Vooruitzicht 2023

Het is nu de dag voor het kerstweekend van 2022 en voor januari 2023 staan er al weer zo’n 60 aanmeldingen in de planning. Vanaf maart 2022 is aanmelding vooraf niet langer noodzakelijk. Ook nu de belangstelling voor ons werk weer op ongeveer het niveau is van vóór 2020, biedt het systeem nog veel voordelen. Het systeem heeft ook nadelen, zoals de vele voorbereidingstijd en het feit dat digitale communicatie voor veel mensen toch niet de ideale manier is. In het eerste kwartaal willen we een beslissing nemen over het wel of niet doorgaan met de online aanmelding vooraf. 

Als de bezoekersaantallen blijven toenemen zal ook de vraag naar nieuwe vrijwilligers blijven bestaan. Dus ken jij iemand die handig en deskundig is en het leuk vindt om ons te komen helpen? Verwijs ze naar deze pagina op onze website voor meer informatie.      

Voor nu wensen we alle repairvrienden, bezoekers, vrijwilligers en supporters van de Repair Café’s, hele fijne feestdagen en een mooi en gelukkig nieuw jaar! 

Met hartelijke repairgroeten,
Jan, Leidy, Marjan, Michiel, Peter, Robbert