Huisregels Repair Café Delft

 

 

Algemeen

 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die via het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs zijn niet aansprakelijk voor schade aan de aangeboden voorwerpen of voor andere schade die het gevolg is hun van activiteiten in verband met het Repair Café.
 • Het Repair Café is er voor het repareren van voorwerpen die bedoeld zijn voor eigen gebruik.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde reparaties niet uit te voeren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Gebruik van gereedschap en materiaal zoals lijm, deuvels, tie-wraps en lapjes is gratis, evenals het advies van de deskundigen.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties wordt wel een vergoeding gevraagd.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Deze bijdragen worden onder meer besteed aan nieuwe gereedschappen, onderdelen en jaarlijks een kleine attentie voor de reparateurs.

 

Reparaties op locatie van het Repair Café 

 • Je wordt verzocht meegebrachte voorwerpen goed schoon te maken. Bij aanmelding word je gevraagd om in te stemmen met deze huisregels en maatregelen zoals die in het gebouw gelden. En sorry, we schudden geen handen. Heb jij of één van je huisgenoten gezondheidsklachten, dan dien je thuis te blijven. Dat geldt ook als jij of een huisgenoot afgelopen 10 dagen in een gebied is geweest waarvoor code oranje of rood geldt.

Neem je QR code, ID-bewijs en een mondkapje mee naar ’t Repair Café!

 • De locaties zijn ingericht als doorstroomlocaties waarbij bezoekers en medewerkers van het Repair Café  voldoende afstand kunnen houden en gezorgd wordt voor voldoende frisse lucht. Vanaf 6 november 2021 heeft de rijksoverheid ook voor deze locaties het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht gesteld. Bij verplaatsing binnen publiek toegankelijke gebouwen zoals universiteiten geldt bovendien weer een mondkapjesplicht. Als je zit, mag het mondkapje af.

 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd samen met de bezoekers zelf, onder begeleiding van de aanwezige reparatiedeskundigen. Tot dat de reparatie – al dan niet succesvol – is afgerond, is het niet de bedoeling dat bezoekers het gebouw verlaten om pas later weer terug te keren.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per bezoeker bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

Reparaties thuis

 • Bezoekers worden geacht akkoord te gaan met deze huisregels, zoals gepubliceerd op de website van Repair Café Delft.
 • Tenzij anders overeengekomen brengen bezoekers kapotte voorwerpen bij een reparateur thuis.
 • Bezoekers zorgen ervoor dat zij telefonisch bereikbaar zijn voor eventuele vragen.
 • Tenzij anders overeengekomen halen bezoekers voorwerpen na afloop (al dan niet gerepareerd) weer op bij de reparateur.
 • Over de verrekening van eventuele te maken kosten worden door de bezoeker met de reparateur vooraf afspraken gemaakt.