Repair Café Delft

Heeft u defecte spullen of andere herstelwerkzaamheden? U bent hiermee welkom op het Repair Café! Maandelijks kunt u daar samen met onze deskundige medewerkers proberen één en ander gratis te repareren. Onder het motto: Weggooien? Mooi niet!
U zult zien dat heel wat apparaten en andere zaken prima gered kunnen worden. Dat voorkomt het onnodig aanschaffen van nieuwe en het scheelt een hoop afval. Samen met stadsgenoten repareren kan bovendien heel leuk en gezellig zijn. En voor als de klus wat meer tijd kost schenken we koffie en thee met een koekje of gebakje erbij.
Tijden en locaties van het Repair Café Delft vindt u in onze agenda.
Tot ziens op de eerstvolgende eerste zaterdag van de maand!

Het idee voor een Repair Café in Delft is medio 2011 ontstaan bij Tijn Noordenbos van Hypo, Hans Slierendregt en Ria van Oostveen van Milieudefensie Delft. Zij vonden dat een Repair Café toch ook in Delft moest kunnen. En zij maakten dit mogelijk. 

Via de landelijke stichting Repair Café kwamen ze met elkaar in contact. Vanaf dat moment is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Binnen no time was er op de eerste overlegdag een behoorlijk aantal vrijwilligers, mede dankzij Milieudefensie Delft. Besloten werd om voorzichtig te beginnen op 28 januari 2012 in Hypo aan de Hippolytusbuurt 14 in de voormalige sorteerruimte van de PTT.

spandoekHet aantal bezoekers, de sfeer en positieve reacties van die dag is een stimulans geweest voor Repair Café Delft om dit voort te zetten met regelmatige bijeenkomsten. In december 2012 moest Repair Cafe Delft een nieuwe huisvestiging vinden omdat het pand verhuurd, danwel verkocht werd. Gelukkig hebben we onderdak kunnen vinden bij het Science Center van de TU Delft aan de Mijnbouwstraat 120. Vanaf medio 2016 wordt ook gewerkt op de locatie Delfshove van Pieter van Foreest. 


Repair Café Delft blijft altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers. Vooral met kennis van electrische apparaten. Heeft u deze kennis en lijkt het u leuk om mee te helpen “defecte” apparatuur te herstellen zodat de afvalberg kleiner wordt en daarnaast de vreugde van de bezoekers te ervaren, dan vragen wij:

  • Meldt u aan of kom eens gezellig langs op één van onze Repair Café dagen.

Wij zijn er altijd op de eerste zaterdag van de maand van 11.00 – 14.00 uur.

 

  • 24 december 2018: Repair Café Delft kijkt terug en vooruit

Repairvrienden,

Aan de vooravond van de feestdagen kijken we graag even terug en vooruit naar de activiteiten van het Repair Café Delft. We sloten het jaar op 1 december af met op die dag tegen de honderd reparaties op de beide locaties. Het was druk, maar ook gezellig. Er waren geen ontevreden klanten of weggelopen klanten. En zo was 2018 weer een jaar waarin we heel veel dankbare bezoekers hebben zien komen en gaan.

In 2018 mochten we 873 reparaties ter hand nemen. In 2016 waren dat er 660 en in het jubileumjaar 2017 waren het er 848 (afgezien van de extra regiobijeenkomst in februari 2017 in de Papaver). Dit betekent dat we met de beide locaties toch weer gegroeid zijn in omvang. De drukte is op de locatie Science Center ongeveer gelijk gebleven. Het aantal reparaties op de locatie Delfshove (Pieter Kamershuis) is met 13% gegroeid van 224 in 2017 naar 253 in 2018. En zo was ook ongeveer het plan. We willen op de locatie Science Center niet een nog vollere en grotere reparatiefabriek doen ontstaan. Het originele kleinschalige en knusse karakter van een Repair Café willen we graag ook behouden. Op de locatie Delfshove is nog beperkt ruimte voor groei. Als vraag en aanbod in 2019 nog verder zouden blijven toenemen zullen we met partijen gaan praten over een eventuele derde locatie.

In 57% van de gevallen kon het defecte voorwerp direct geheel gerepareerd worden (in 2016 55% en in 2017 ook 57%). In 20% van de gevallen was er sprake van een halve reparatie of ging de bezoeker met een advies naar huis. In 23% van de gevallen kon het defecte voorwerp niet meer gered worden. Dit zijn zo langzamerhand percentages die aardig constant zijn geworden. Andere Repair Cafés doen het soms beter, weer andere doen het wat minder succesvol. Maar dit zegt vooral iets over het soort voorwerpen dat wij ter reparatie krijgen aangeboden. Vreemd genoeg komen er in Delft relatief erg weinig bezoekers met een kapotte fiets. Ook is de naaiafdeling bij ons iets minder bezocht dan bij andere RC’s. De aantallen computers en beeld- en geluidsapparatuur zijn in Delft daarentegen relatief hoog. Het spreekt voor zich dat de repareerbaarheid van deze producten veel lager ligt en dat deze reparaties ook meer tijd kosten dan bij fietsen en textiel.

Klik op het plaatje voor een vergrote weergave.
Klik hier voor een totaaloverzicht over 2018 van de twee locaties met een zestal grafieken. Voor wie zich verder wil verdiepen in de achterliggende gegevens en ook wil zien hoe andere Repair Cafés het doen verwijzen we naar Repairmonitor.org. Je ziet daar onder meer dat Delft met de twee locaties de meeste reparaties heeft ingebracht in het systeem. De locatie Capelle aan den IJssel is op zich wel groter dan de locatie Science Center. Kijk je verder dan zie je dat zij afgelopen jaar maar liefst 201 fietsen hebben gered, terwijl dat er in Delft “slechts” 15 waren.

Dit verslagje sluiten we af met het bedanken van onze geweldige groep enthousiaste, hardwerkende en lieve vrijwilligers. We hopen dat zij net als onze bezoekers steeds opnieuw met veel plezier naar het Repair Café zijn gekomen en dat ook in 2019 blijven doen. Wij hebben afgelopen maanden een aantal deskundige nieuwe reparateurs en baliemedewerkers mogen verwelkomen waar we erg blij mee zijn. Zoals: Annelies, Bob, Erwin, Felix, Frank, Hans, Hedwig, Rene B. en Tommas.

Helaas hebben we ook van enkele medewerkers afscheid genomen. We denken met veel verdriet aan het toch nog zeer plotse overlijden op 2 augustus van Bea, die vanaf april 2015 een zeer gewaardeerde collega reparateur was bij het Repair Café Delft.

Lieve en beste repairvrienden en betrokkenen: heel veel dank voor al jullie inzet en bijdragen het afgelopen jaar. Die worden enorm gewaardeerd! Wanneer je feedback hebt, wensen of klachten over hoe zaken gaan, laat het ons alsjeblieft weten. Loop een volgend keer even langs bij één van de ondergetekenden of mail ons op info@repaircafedelft.nl.

Hele hartelijke kerstgroeten
en alvast een mooi begin voor een gelukkig en heelzaam 2019,
Namens de stichting Repair Café Delft,

Leidy, Robbert en Peter B.

Uw vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Daar kunnen wij weer gereedschappen en onderdelen van inkopen om volgende bezoekers te helpen. Er staat een fooienpot op het Repair Café voor uw contante bijdragen. Wilt u liever overmaken dan kan dat naar NL42 RABO 0147 8885 06 t.n.v. Stichting Repair Café Delft.

 

NIEUWS

AGENDA
Deze maanden zijn in Delft de volgende
Repair Café bijeenkomsten gepland.

BEPERKT WEER OPEN:

Zaterdag 15 augustus 2020 van 11 - 14 uur
Science Centre: Mijnbouwstraat 120
Reparaties hier online aanmelden.

Zaterdag 5 sept. 2020 van 11 - 14 uur
Science Centre: Mijnbouwstraat 120
Binnenkort kan je hier online aanmelden.

Zaterdag 19 sept. 2020 van 11 - 14 uur
Science Centre: Mijnbouwstraat 120

Zaterdag 3 oktober 2020 van 11 - 14 uur
Science Centre: Mijnbouwstraat 120


VOORLOPIG AFGELAST:

Zaterdagen t/m september 2020
Delfshove: Vorrinkplein 99
Bijeenkomsten in het gebouw van Pieter van Foreest kunnen voorlopig nog niet doorgaan.Filmpje van student Eline