Heeft u defecte spullen of andere herstelwerkzaamheden? U bent hiermee welkom op het Repair Café! Twee keer per maand kunt u daar samen met onze deskundige medewerkers proberen één en ander gratis te repareren. Onder het motto: Weggooien? Mooi niet!

U zult zien dat heel wat apparaten en andere zaken prima gered kunnen worden. Dat voorkomt het onnodig aanschaffen van nieuwe en het scheelt een hoop afval. Samen met stadsgenoten repareren kan bovendien heel leuk en gezellig zijn. En voor als de klus wat meer tijd kost schenken we koffie en thee met een koekje of gebakje erbij.
Tijden en locaties van het Repair Café Delft vindt u in onze agenda. Tot ziens op de eerstvolgende eerste of derde zaterdag van de maand!

Het idee voor een Repair Café in Delft is medio 2011 ontstaan bij Tijn Noordenbos van Hypo, Hans Slierendregt en Ria van Oostveen van Milieudefensie Delft. Zij vonden dat een Repair Café toch ook in Delft moest kunnen. En zij maakten dit mogelijk. 

Via de landelijke stichting Repair Café kwamen ze met elkaar in contact. Vanaf dat moment is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Binnen no time was er op de eerste overlegdag een behoorlijk aantal vrijwilligers, mede dankzij Milieudefensie Delft. Besloten werd om voorzichtig te beginnen op 28 januari 2012 in Hypo aan de Hippolytusbuurt 14 in de voormalige sorteerruimte van de PTT.

spandoekHet aantal bezoekers, de sfeer en positieve reacties van die dag is een stimulans geweest voor Repair Café Delft om dit voort te zetten met regelmatige bijeenkomsten. In december 2012 moest Repair Cafe Delft een nieuwe huisvestiging vinden omdat het pand verhuurd, danwel verkocht werd. Gelukkig hebben we onderdak kunnen vinden bij het Science Center van de TU Delft aan de Mijnbouwstraat 120. Vanaf medio 2016 wordt ook gewerkt op de locatie Delfshove van Pieter van Foreest. 


Repair Café Delft blijft altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers. Vooral met kennis van electrische apparaten. Heeft u deze kennis en lijkt het u leuk om mee te helpen “defecte” apparatuur te herstellen zodat de afvalberg kleiner wordt en daarnaast de vreugde van de bezoekers te ervaren, dan vragen wij:

  • Meld u aan of kom eens gezellig langs op één van onze Repair Café dagen.

Wij zijn er altijd op de eerste en derde zaterdag van de maand van 11.00 – 14.00 uur.

Lees hier meer over Repair Café Delft

  • december 2019: Repair Café Delft kijkt terug op 2019 en vooruit naar 2020

 

Terugblik Repair Café Delft op 2019

Ook in 2019 zijn de activiteiten bij Repair Café Delft weer flink toegenomen. Het aantal aangeboden reparaties bedroeg 1100, 26% meer dan de 873 in 2018 en 30% meer dan de 848 in 2017. De grootste toename vond plaats bij de locatie Pieters Kamerhuis / Delfshove, waar 386 voorwerpen werden aangeboden ter reparatie (253 in 2018 en 224 in 2017). Klik hier voor een totaaloverzicht over 2019 van de twee locaties in een zestal grafieken. Meer gegevens en analyses zijn opvraagbaar bij info@repaircafedelft.nl of via de website repaircafe.org van Repair Café International.

De drukste maanden in 2019 waren de laatste drie van het jaar. De landelijke actie van SIRE, genaamd “Waardeer het, repareer het”, heeft hier zeker aan bijgedragen. Maar ook het tienjarig bestaan van het Repair Café (International) en een aantal andere publicaties heeft het zelf en samen repareren weer extra onder de aandacht gebracht. Het bestuur van de stichting Repair Café Delft is blij met deze ontwikkelingen en met al die enthousiaste en dankbare reacties van bezoekers die ons maandelijks weten te vinden.

Niet in de laatste plaats zijn we verheugd met en trots op onze nog immer groeiende groep deskundige, trouwe en servicegerichte vrijwilligers. Zij zijn het die al deze reparaties en nuttige adviezen telkens weer mogelijk maken. Het gemiddeld aantal maandelijks actieve medewerkers groeide van 36 in 2018 naar 41 in 2019. Op 4 januari van dit jaar (2020) waren er zelfs 54 vrijwilligers actief (38 op het Science Centre en 16 bij de locatie Delfshove).

We danken onze medewerkers dat zij dit werk op geheel vrijwillige basis zonder geldelijke vergoeding willen doen. En we danken het Science Centre, de TU Delft en Pieter van Foreest dat ze iedere maand weer kosteloos ruimte beschikbaar stellen. Bezoekers leveren meestal welkome bijdragen aan onze fooienpot. Die is gemiddeld bijna € 3 per reparatiepoging, al dan niet gelukt. Tezamen met een bijdrage die we in 2017 van de Gemeente Delft mochten ontvangen betekent dit dat we voortdurend onze voorraden onderdelen en gereedschappen kunnen aanvullen en andere kleine uitgaven kunnen doen om onze bezoekers te kunnen blijven helpen.

 

Vooruitzichten voor 2020 en verder

Als de toegenomen vraag in 2020 voortzet zullen we dit jaar een oplossing bedenken om de drukte wat beter te spreiden. Zodat aanbod en vraag op elkaar afgestemd blijven en langere wachttijden voorkomen kunnen worden. Een betere spreiding zorgt er ook voor dat het kleinschalige en lokale karakter van het Repair Café meer behouden blijft. Enerzijds wordt daarom gekeken of de Repair Cafés in Delft wellicht vaker per maand kunnen plaatsvinden. Zo niet, dan zal wellicht een derde locatie overwogen worden.

Namens de stichting Repair Café Delft wensen we al onze bezoekers, onze repairvrienden en alle betrokkenen weer een heel mooi nieuw jaar toe met veel geslaagde reparaties. 


Leidy, Robbert, Jan v. R. en Peter B.
januari 2020

  • Voor eerdere terugblikken en berichten verwijzen we u naar ons archief

Uw vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Daar kunnen wij weer gereedschappen en onderdelen van inkopen om volgende bezoekers te helpen. Er staat een fooienpot op het Repair Café voor uw contante bijdragen. Wilt u liever overmaken dan kan dat naar NL42 RABO 0147 8885 06 t.n.v. Stichting Repair Café Delft.