Terugblik Repair Café Delft op 2019

Ook in 2019 zijn de activiteiten bij Repair Café Delft weer flink toegenomen. Het aantal aangeboden reparaties bedroeg 1100, 26% meer dan de 873 in 2018 en 30% meer dan de 848 in 2017. De grootste toename vond plaats bij de locatie Pieters Kamerhuis / Delfshove, waar 386 voorwerpen werden aangeboden ter reparatie (253 in 2018 en 224 in 2017). Klik hier voor een totaaloverzicht over 2019 van de twee locaties in een zestal grafieken. Meer gegevens en analyses zijn opvraagbaar bij info@repaircafedelft.nl of via de website repaircafe.org van Repair Café International.

De drukste maanden in 2019 waren de laatste drie van het jaar. De landelijke actie van SIRE, genaamd “Waardeer het, repareer het”, heeft hier zeker aan bijgedragen. Maar ook het tienjarig bestaan van het Repair Café (International) en een aantal andere publicaties heeft het zelf en samen repareren weer extra onder de aandacht gebracht. Het bestuur van de stichting Repair Café Delft is blij met deze ontwikkelingen en met al die enthousiaste en dankbare reacties van bezoekers die ons maandelijks weten te vinden.

Niet in de laatste plaats zijn we verheugd met en trots op onze nog immer groeiende groep deskundige, trouwe en servicegerichte vrijwilligers. Zij zijn het die al deze reparaties en nuttige adviezen telkens weer mogelijk maken. Het gemiddeld aantal maandelijks actieve medewerkers groeide van 36 in 2018 naar 41 in 2019. Op 4 januari van dit jaar (2020) waren er zelfs 54 vrijwilligers actief (38 op het Science Centre en 16 bij de locatie Delfshove).

We danken onze medewerkers dat zij dit werk op geheel vrijwillige basis zonder geldelijke vergoeding willen doen. En we danken het Science Centre, de TU Delft en Pieter van Foreest dat ze iedere maand weer kosteloos ruimte beschikbaar stellen. Bezoekers leveren meestal welkome bijdragen aan onze fooienpot. Die is gemiddeld bijna € 3 per reparatiepoging, al dan niet gelukt. Tezamen met een bijdrage die we in 2017 van de Gemeente Delft mochten ontvangen betekent dit dat we voortdurend onze voorraden onderdelen en gereedschappen kunnen aanvullen en andere kleine uitgaven kunnen doen om onze bezoekers te kunnen blijven helpen.

Vooruitzichten voor 2020 en verder

Als de toegenomen vraag in 2020 voortzet zullen we dit jaar een oplossing bedenken om de drukte wat beter te spreiden. Zodat aanbod en vraag op elkaar afgestemd blijven en langere wachttijden voorkomen kunnen worden. Een betere spreiding zorgt er ook voor dat het kleinschalige en lokale karakter van het Repair Café meer behouden blijft. Enerzijds wordt daarom gekeken of de Repair Cafés in Delft wellicht vaker per maand kunnen plaatsvinden. Zo niet, dan zal wellicht een derde locatie overwogen worden.

Namens de stichting Repair Café Delft wensen we al onze bezoekers, onze repairvrienden en alle betrokkenen weer een heel mooi nieuw jaar toe met veel geslaagde reparaties. 


Leidy, Robbert, Jan v. R. en Peter B.
januari 2020