Repair Café Delft blikt terug en gaat door, ook in 2021. 

Het is begin 2021 en steeds meer en langer binden ‘de maatregelen’ ons aan huis. Ben je vóór of tegen, ziek of gezond? Van alle kanten horen we in ieder geval dat mensen de corona-crisis goed beu zijn. Klanten willen weer persoonlijk geholpen worden. Vrijwilligers willen weer samenkomen. Het geduld begint steeds meer op te raken. En ja, zodra het weer kan …… Maar nee, het kan en mag nog even niet. 

Gelukkig hebben we afgelopen zomer, na de eerste golf, met twee bijeenkomsten per maand, weer veel mensen kunnen helpen. Dit kon dankzij de ruime werkruimtes bij het Science Centre en op de nieuwe locatie Stunt. Natuurlijk kozen veel bezoekers en reparateurs het zekere voor het onzekere en bleven thuis. Gelukkig waren er ook genoeg vrijwilligers die de vanaf juli online aangemelde reparaties konden oppakken. Met inachtneming van de juiste voorzorgen en de maatregelen die toen golden. Zo hebben we in 2020 gedaan wat we konden doen. Begin oktober kwamen we nog één maal samen. Daarna ging de lockdown voor de tweede golf in en konden we niet anders beslissen dan de locaties weer te sluiten. De wachtlijst met reparaties liep verder op. Om die achterstand weg te werken zijn we begin 2021 op kleine schaal verder gegaan met thuisreparaties. Alle reparaties worden sindsdien in een eigen online reparatiemonitor geregistreerd en gevolgd.

Voor veel reparateurs en bezoekers is thuisrepareren niet de ideale manier van werken. Het is dan ook geen vervanging voor de normale bijeenkomsten. Maar het biedt wel de mogelijkheid om in contact te blijven. Desondanks hebben we in 2020 uiteraard veel minder reparaties kunnen uitvoeren. Na drie jaren van groei is dat aantal flink afgenomen: van 1.100 in 2019 naar circa 600 afgelopen jaar.


bestuurswissel: tot ziens Fieke, welkom Michiel!

Ons bestuurslid Fieke verhuist binnenkort naar Friesland. Na circa anderhalf jaar heeft zij daarom afgelopen week afscheid genomen van ons repair café en van het bestuur. Helaas voor ons, want we waren erg blij met haar enthousiaste inbreng en goede ideeën. Gelukkig heeft zij een opvolger gevonden in de persoon van Michiel. Vanaf afgelopen woensdag maakt Michiel deel uit van het bestuur om zo mee te denken en te helpen bij de organisatie van onze activiteiten. 

 

voordelen en nadelen van het thuisrepareren

Zoals de naam al aangeeft zijn repair café’s niet bedoeld als afgeef- en ophaalpunten. Het café, de gezelligheid, het samen werken met bezoekers en andere vrijwilligers wordt minstens evenzeer gewaardeerd als het repareren zelf. Maar het thuisrepareren, zo blijkt, heeft wel weer andere voordelen. Sommige reparateurs vinden het prettig om in alle rust in een eigen ruimte aan een reparatie te kunnen werken. Het voorkomt ook veel gedoe wanneer er even gewacht moet worden op de juiste onderdelen. Zo hebben we met een twaalftal actieve thuisreparateurs toch meer dan de helft van de mensen op de wachtlijst kunnen helpen. De behoefte aan reparaties is er de afgelopen tijd niet minder om geworden. En de waardering van en positieve reacties op ons werk al helemaal niet. Daarnaast staan duurzaamheid en een circulaire economie steeds hoger op de agenda’s. Zelfs bij partijen die er jarenlang niets mee van doen hadden.  

 

de RCD reparatiemonitor 

In onze reparatiemonitor is bij de circa 3.500 reparaties van de afgelopen vier jaar terug te zien hoe die zijn verlopen en wie er aan gewerkt hebben. Het biedt ook de mogelijkheid om reparaties samen op te pakken. Bij het inrichten van het systeem is goed gelet op het behoud van privacy van reparateur en klant. De communicatie komt alleen tot stand na wederzijdse instemming en vindt dan plaats via telefoon, whatsapp, beeldbellen en/of e-mail. In de whatsapp-groep ‘Repair Café Delft’ komen leuke berichten en vragen langs rondom lopende reparaties. Een gelukte reparatie is altijd weer inspirerend voor anderen. En een reparatie die maar niet wil lukken krijg je soms met meerdere mensen toch voor elkaar.

We hopen en verwachten dat er binnen enkele maanden stapsgewijs weer meer mogelijk wordt voor het samen repareren op locatie. Het vooraf aanmelden zal daarbij voorlopig nog wel een rol blijven spelen. Met dat vooruitzicht hebben we één en ander nu ook ingericht. Zodat de nieuwe en oude manier van werken naast elkaar kunnen blijven bestaan. Want hoe dan ook, linksom of rechtsom, de activiteiten van het Repair Café gaan door! In een volgend bericht hopen we vooral te kunnen melden wat er dan allemaal weer wel kan. 

Met hartelijke groeten van de bestuursleden
Jan, Leidy, Michiel, Peter en Robbert.