Beste repairvrienden en bezoekers van Repair Café Delft,

Het zal eenieder duidelijk zijn dat de op korte termijn geplande Repair Cafés niet doorgaan. Zowel bij het Science Centre als bij Pieters Kamerhuis / Delfshove kunnen we tot begin juni niet terecht. Over de situatie daarna zullen we later berichten.

Hoe andere Repair Cafés hier mee omgaan kan je lezen op repaircafe.org. Repair Café International wenst iedereen de komende weken veel sterkte. “Wie zich gezond voelt, kan thuis natuurlijk gewoon doorgaan met repareren”, aldus directeur Martine Postma. “Laten we hopen dat het snel ook buitenshuis weer kan, in de duizenden Repair Cafés ter wereld.”

Afgelopen drie maanden was het aantal bezoekers bij ons Repair Café weer hoog, met 311 afgeronde reparaties. Op de locatie Science Centre was het in maart extra druk, omdat de locatie Delfshove toen al gesloten was. Een volledig overzicht van de resultaten in ons eerste kwartaal vind je hier.

Ook wij wensen jullie allemaal veel gezondheid, sterkte, succes en creativiteit bij het omgaan met alle afgekondigde maatregelen in het kader van het coronavirus. Gezellig is het niet, maar het is nu even niet anders. We hopen van harte dat we onze activiteiten binnenkort weer kunnen hervatten. 

Met hartelijke groet
namens Stichting Repair Café Delft

Fieke, Jan, Leidy, Peter, Robbert