Repair Café Delft

Heeft u defecte spullen of andere herstelwerkzaamheden? U bent hiermee welkom op het Repair Café! Maandelijks kunt u daar samen met onze deskundige medewerkers proberen één en ander gratis te repareren. Onder het motto: Weggooien? Mooi niet!
U zult zien dat heel wat apparaten en andere zaken prima gered kunnen worden. Dat voorkomt het onnodig aanschaffen van nieuwe en het scheelt een hoop afval. Samen met stadsgenoten repareren kan bovendien heel leuk en gezellig zijn. En voor als de klus wat meer tijd kost schenken we koffie en thee met een koekje of gebakje erbij.
Tijden en locaties van het Repair Café Delft vindt u in onze agenda.
Tot ziens op de eerstvolgende eerste zaterdag van de maand!

Het idee voor een Repair Café in Delft is medio 2011 ontstaan bij Tijn Noordenbos van Hypo, Hans Slierendregt en Ria van Oostveen van Milieudefensie Delft. Zij vonden dat een Repair Café toch ook in Delft moest kunnen. En zij maakten dit mogelijk. 

Via de landelijke stichting Repair Café kwamen ze met elkaar in contact. Vanaf dat moment is het allemaal in een stroomversnelling gekomen. Binnen no time was er op de eerste overlegdag een behoorlijk aantal vrijwilligers, mede dankzij Milieudefensie Delft. Besloten werd om voorzichtig te beginnen op 28 januari 2012 in Hypo aan de Hippolytusbuurt 14 in de voormalige sorteerruimte van de PTT.

spandoekHet aantal bezoekers, de sfeer en positieve reacties van die dag is een stimulans geweest voor Repair Café Delft om dit voort te zetten met regelmatige bijeenkomsten. In december 2012 moest Repair Cafe Delft een nieuwe huisvestiging vinden omdat het pand verhuurd, danwel verkocht werd. Gelukkig hebben we onderdak kunnen vinden bij het Science Center van de TU Delft aan de Mijnbouwstraat 120. Vanaf medio 2016 wordt ook gewerkt op de locatie Delfshove van Pieter van Foreest. 


Repair Café Delft blijft altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers. Vooral met kennis van electrische apparaten. Heeft u deze kennis en lijkt het u leuk om mee te helpen “defecte” apparatuur te herstellen zodat de afvalberg kleiner wordt en daarnaast de vreugde van de bezoekers te ervaren, dan vragen wij:

  • Meldt u aan of kom eens gezellig langs op één van onze Repair Café dagen.

Wij zijn er altijd op de 1e zaterdag van de maand van 11.00 – 14.00 uur.

  • Repair Café 2017 => 2018

Eind 2017 keken we terug naar wederom een succesvol jaar voor het Repair Café Delft. In het jubileumjaar 2017 mochten we 884 reparaties ter hand nemen (in 2016: 660), waarvan 667 in het Science Centre, 224 op de locatie Pieter Kamershuis, Delfshove en 36 eenmalig bij de Plataan, waar we in februari samen werkten met enkele Repair Café’s uit de regio. In 57% van de gevallen kon het defecte voorwerp direct geheel gerepareerd worden (in 2016: 55%) en in 20% van de gevallen half of ging de bezoeker met een advies naar huis. In 23% van de gevallen kon het defecte voorwerp niet meer gered worden en mochten we erop toezien dat het op verantwoorde wijze dan toch maar weggegooid moest worden.


Wij zijn bijzonder blij en vereerd met onze enthousiaste, deskundige groep van vrijwilligers. Het aantal actieve medewerkers is afgelopen jaar gestegen van zo’n 35 naar circa 50. De bezetting is maandelijks rond de 30 personen bij het Science Centre en 8 personen op de locatie Delfshove. Het gemiddeld aantal reparaties per medewerker is daarmee ook licht gestegen van 1,8 naar 1,9 per middag. Hierbij telt ook de bemensing mee van receptie en café, die zelf geen reparaties doen, en de wat moeilijker reparaties (zoals m.n. die van laptops en computers) waaraan al gauw een hele middag (of meer) besteed moet worden. Steeds meer wordt er gewerkt in groepjes van twee of soms zelfs meer reparateurs. Samen kan en weet je toch vaak meer dan alleen. Het maakt het repareren bovendien ook leuker en leerzamer voor bezoekers en medewerkers. Van de minder complexe reparaties worden er per medewerker op een zaterdagmiddag vaak wel drie of vier gedaan, hetgeen het gemiddelde dan weer omhoog trekt.

Ons succesvolle bestaan en het plezier dat bezoekers en medewerkers hebben aan het Repair Café Delft hebben we mede te danken aan de partijen die ons steunen. Repair Café International, het Science Centre, TU Delft, de organisatie van Pieter van Foreest en de Gemeente Delft danken we voor de goede samenwerking en steun.

Het plan voor 2018 en komende jaren is om op deze weg zo door te gaan. Er is geen ambitie om (veel) verder door te groeien. Voor de regio Delft heeft onze organisatie een mooie omvang bereikt en daarmee een manier van werken die prettig en efficient is. We willen tegelijk het kleinschalige karakter behouden dat eigen is aan de idee van het Repair Café. Indien vraag en aanbod in de regio toe blijft nemen werken we graag samen met nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld rondom de nieuwe groeikernen bij Sion, Den Hoorn en Schipluiden.

We wensen iedereen een heel HEEL nieuw jaar!

Namens de stichting Repair Café Delft:
Alex, Antwan, Bea, Belen, Bettina, David, Delphine, Edith, Erik, Felipe, Folkert, Frank, Frans, Guido, Harmen, Hermien, Hilde, Ineke, Jan, Jenneken, Jos, Leidy, Lia, Loqman, Lora, Louis, Luc, 3x Marijke, Marjan, Mark, Martijn, Mary, Mavis, Nico, Nils, Nina, Onno, Paul, Pedro, 3x Peter, René, Ria, Rienk, Robbert, Theo, Timo, Tom, Ton, Wim en Yousif

Uw vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Daar kunnen wij weer gereedschappen en onderdelen van inkopen om volgende bezoekers te helpen. Er staat een fooienpot op het Repair Café voor uw contante bijdragen. Wilt u liever overmaken dan kan dat naar NL42 RABO 0147 8885 06 t.n.v. Stichting Repair Café Delft.

 

AGENDA

De komende maanden zijn in Delft de volgende Repair Café bijeenkomsten gepland:

Zaterdag 3 november 2018

Science Centre: Mijnbouwstraat 120
reparaties aanmelden van 11.00 tot 14.00 uur

Delfshove: Vorrinkplein 99
reparaties aanmelden van 11.00 tot 14.00 uur


Zaterdag 1 december 2018

Science Centre: Mijnbouwstraat 120
reparaties aanmelden van 11.00 tot 14.00 uur

Delfshove: Vorrinkplein 99
reparaties aanmelden van 11.00 tot 14.00 uur


Zaterdag 5 januari 2019

Science Centre: Mijnbouwstraat 120
reparaties aanmelden van 11.00 tot 14:00 uur

Delfshove: Vorrinkplein 99
reparaties aanmelden van 11.00 tot 14.00 uur